ทีมแพทย์ประจำ เอสเตลล่า คลินิก

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำ เอสเตลล่า คลินิก

          เอสเตลล่า คลินิก เป็นคลินิกเวชกรรมความงาม ที่ทางผู้บริหารมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาให้เป็นสถาบันความงามแบบครบวงจรที่มีคุณภาพทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ ตลอดจน มุ่งหวังตอบโจทย์ผลลัพธ์ให้คุณลูกค้าแต่ละท่านสวยในแบบที่เป็นคุณ โดยได้ทีมแพทย์เวชศาสตร์ความงามและชะลอวัย บุคลากรทางการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากว่า 10 ปี มาดูแลพร้อมคอยให้คำแนะนำ คำปรึกษาแก่ลูกค้าทุกท่านเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อันน่าพอใจสูงสุด

          ด้วยวัตถุประสงค์ที่เอสเตลล่า คลินิกต้องการยกระดับคลินิกเวชกรรมความงามให้มีเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย จึงให้ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถ นวัตกรรม และเทคนิคทางการแพทย์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อการให้บริการที่ครบครันทางด้านการแพทย์ขั้นสูงเป็นมาตรฐานระดับนานาชาติ

        ที่สำคัญ ยังการันตีได้ถึงความปลอดภัยด้วย Certified Partner ที่เอสเตลล่า คลินิกร่วมกับ ผู้ผลิตและผู้นำเข้าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์มาตรฐานระดับนานาชาติ ทั้งสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย เช่น เกาหลี ออสเตรเลีย

           อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เอสเตลล่า คลินิก เน้นดูแลใส่ใจเป็นหลัก นั่นคือ ความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ ด้วยการยึดมั่นปณิธานเสมอมาว่า "สิ่งที่ลูกค้าควรได้รับ คือ ความงามที่ถูกใจและต้องจ่ายในราคาเอื้อมถึงได้"

 

 

 


 

 

Visitors: 283,400