เอสเตลล่าคลินิก ทองหล่อ ขอขอบคุณ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) โดยเจ้าหน้าที่เขตวัฒนา

 

เอสเตลล่า คลินิก ทองหล่อ ขอขอบคุณ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) 

 

 

        เอสเตลล่า คลินิก ทองหล่อ ขอขอบคุณ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) โดยเจ้าหน้าที่เขตวัฒนา และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการของสถานประกอบการณ์ต่างๆ ตามมาตรการการรักษาความสะอาด และรักษาระยะห่าง ในการให้บริการลูกค้าในสถานการณ์โรคโควิด-19 เพื่อความปลอดภัย และมั่นใจของลูกค้าในการเข้ารับบริการ

         เอสเตลล่า คลินิก ทองหล่อ ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากทางเจ้าหน้าที่ ทั้งการตั้งจุดคัดกรองบริเวณด้านหน้าคลินิก และการจัดสถานที่ที่มีระยะห่างระหว่างผู้รับบริการ รวมถึงมาตรการในการรักษาความสะอาดต่างๆ ที่ทาง เอสเตลล่า คลินิก ทองหล่อ ได้จัดให้มี เช่น การฉีดพ่นฆ่าเชื้อทุก 2 สัปดาห์ การใช้เครื่องโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อโรคทุกวัน รวมถึง ฆ่าเชื้อด้วยเครื่องฆ่าเชื้อแสง UV เข้มข้นทุกวัน รวมถึงมาตรการรักษาความสะอาดอื่นๆ

          ทั้งนี้เพื่อความมั่นใจ และปลอดภัยของผู้ใช้บริการ เอสเตลล่า คลินิก องหล่อ ทุกคน

 
 
Visitors: 294,244