การประชุมออนไลน์ เตรียมความพร้อมรองรับมาตรการผ่อนปรนสถานการณ์โควิด-19


ประชุมออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อม (Reopen) ในการส่งเสริมบริการรักษาพยาบาลและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่มีศักยภาพสูง (Magnet) 

รองรับมาตรการผ่อนปรนจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

 

 

 

          ผู้บริหารและกลุ่มมาตรฐานทางการแพทย์ ของเอสเตลล่า คลินิก  เข้าร่วมประชุมออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อม (Reopen) ในการส่งเสริมบริการรักษาพยาบาลและบริการเพื่อส่งเสริม สุขภาพที่มีศักยภาพสูง (Magnet) รองรับมาตรการผ่อนปรนจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30-15.30 น.

 


 

เอสเตลล่า คลินิก ขอขอบคุณ

-  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
-  ผู้อำนวยการสำนักผู้เชี่ยวชาญ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
-  ผู้อำนวยการกองสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
-  ประธานบริหาร Healthcare Expert Group
-  ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ
-  นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
-  กรรมการสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย

 


 

รายละเอียดการเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมบริการรักษาพยาบาลและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่มีศักยภาพสูง (Magnet)
1. Global Pandemic of COVID-19 Wave 1-2
2. มาตรการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ มาตรฐาน SHA / Virtual Mart
3. มาตรการสากลในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้แก่ JCI / GHA /Well Hotel
4. มาตรการส่งเสริมบริการสุขภาพ (Magnet) รองรับการ (Reopen) ภายหลังจากสถานการณ์คลี่คลาย
.
มุมมองความต้องการของภาคเอกชนในการเตรียมความพร้อมการจัดบริการสุขภาพรองรับการเปิดประเทศ (Reopen) เช่น
- ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (Premium Clients)
- จัดทำ Health Package
- ทิศทางการดำเนินการ
- การส่งเสริมการลงทุนเอสเตลล่า คลินิก ทองหล่อ สถาบันคลินิกความงาม อันดับ 1
ของประเทศ
ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ใบอนุญาตเลขที่ 10101010357
โดยทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี
เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สั่งตรงจากบริษัทผู้นำเข้าอย่างถูกต้อง
02-1500-525 หรือ 064-585-4840 ถึง 2
Line Official : @estellaclinic
IG : estella_clinic
Twitter : @Estellaclinic
www.estella-clinic.com

Visitors: 294,223