รางวัล Estella Clinic: Top 100 Exclusive Clinic 2020

ในนามผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาลและบุคคลากรทางการแพทย์ กลุ่มบริษัทเอสเตลล่า คลินิก ขอขอบพระคุณ

บริษัท GALDERMA Aesthetics Thailand หนึ่งในบริษัทผู้นำเข้าเวชภัณฑ์ชั้นนำ Restylane Filler ในการให้เกียรติมอบรางวัลแก่ Estella Clinic: Top 100 Exclusive Clinic 2020 ในค่ำคืนที่ผ่านมา

Visitors: 314,139