นพ.ชริช โสมรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ความงามและเวชศาสตร์ชะลอวัย เอสเตลล่า คลินิก ทองหล่อ ได้รับเกียรติเป็น Speaker และแพทย์ผู้สาธิตการทำหัตถการแพทย์ด้าน Facial Design

ภายในงานสัมมนาวิชาการแพทย์และความงาม ""A New Trend of Facial Design and Skin Rejuvenating"" เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ สถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา (รพ.ปิยะเวท) โดยได้รับความสนใจจากแพทย์ผู้ให้ความสนใจ เป็นจำนวนมาก

 

Visitors: 88,030