แจ้งหลักฐานการโอนเงิน

แบบฟอร์มแนบหลักฐานการโอนเงิน

กรุณาระบุข้อมูลการสั่งซื้อ เพิ่มเติม ให้ครบ
รายละเอียดการใช้คอร์ส

1. กำหนดการเปิดใช้คอร์ส สามารถเข้ามาใช้ได้ เมื่อมีประกาศจากทางราชการให้คลินิกความงามเปิดให้บริการได้ตามปกติ โดยทางคลินิก จะทำการแจ้งกำหนดทางสื่อต่างๆ ของคลินิกอีกครั้ง

2. เมื่อเริ่มใช้คอร์สครั้งแรก คอร์สรายครั้ง มีอายุ 1 ปี *กรณีเป็นคอร์สระบุอายุ เช่น คอร์ส 6 เดือน / คอร์ส 1 ปี ให้มีอายุตามคอร์สที่ระบุ

3. กรณีลูกค้าเก่ามีคอร์สอยู่แล้ว และซื้อเก็บ สามารถใช้คอร์สเดิมให้หมดก่อน แล้วค่อยเปิดคอร์สใหม่ต่อได้

4. คอร์สสามารถใช้บริการได้ที่สาขาทองหล่อ และ สาขาสยาม

5. คอร์สนี้สามารถซื้อแทน หรือ ซื้อให้กันได้ โดยต้องระบุชื่อของผู้ที่จะเป็นผู้ใช้คอร์สนี้ แต่เมื่อระบุแล้ว ไม่สามารถโอนคอร์สให้ผู้อื่นได้ในภายหลัง

6. กรณีเป็นคอร์สพิเศษประจำวัน หากซื้อไม่ทันในวันนั้นๆ ไม่สามารถซื้อในวันอื่นได้ จนกว่าคอร์สนั้นจะมีการประกาศขายใหม่ในวันอื่นๆ ตามที่คลินิกประกาศ

 

** เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

*** คอร์สโปรโมชั่น เมื่อซื้อแล้วไม่รับคืนคอร์สทุกกรณี *** 


เอสเตลล่า คลินิก ทองหล่อ (สาขา ทองหล่อ)

ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ใบอนุญาตเลขที่ 10101010357

 

เอสเตลล่า คลินิก ทองหล่อ (สาขา สยาม)
ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ใบอนุญาตเลขที่ 10101028463

 

โดยทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี
เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สั่งตรงจากบริษัทผู้นำเข้าอย่างถูกต้อง

 

 

Visitors: 294,214