มาตรการร่วมเฝ้าระวัง และป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19


Estella Clinic Thonglor

เพื่อสร้างมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน เอสเตลล่า คลินิก ได้มีมาตรการ ในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และลดความเสี่ยง

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19 ) อย่างเคร่งครัด

เพราะเราห่วงใย และใส่ใจในสุขภาพของผู้ใช้บริการ

 


เอสเตลล่า คลินิก ทองหล่อ ..... สถาบันคลินิกความงาม อันดับ 1 ของประเทศ
ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
ใบอนุญาตเลขที่ 10101010357
โดยทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี
เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สั่งตรงจากบริษัทผู้นำเข้าอย่างถูกต้อง
02-1500-525 หรือ 064-585-4840 ถึง 2
Line@ : @estellaclinic
www.estella-clinic.com

 

 

Visitors: 7,841