เอสเตลล่า คลินิก ทองหล่อ ได้รับเกียรติรับมอบเกียรติบัตรรับรองการอบรมการใช้ เครื่อง “Medisyst Laser”

เอสเตลล่า คลินิก ทองหล่อ ได้รับเกียรติรับมอบเกียรติบัตร

รับรองการฝึกอบรม เครื่อง “Medisyst Laser”

เอสเตลล่า คลินิก ทองหล่อ ได้รับเกียรติรับมอบเกียรติบัตรรับรองการอบรมการใช้ เครื่อง “Medisyst Laser” จาก คุณสมตระกูล (CEO บริษัท อินสไปร์ อีเทอร์นิตี้) 

ผู้นำเข้าเครื่องมือและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ชั้นนำของประเทศ …

ลูกค้าทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่า … เอสเตลล่า คลินิก ทองหล่อ … เป็นศูนย์เลเซอร์ที่ดีที่สุด อันดับ 1 ในถนนทองหล่อ ด้วยรางวัลโล่เกียรติคุณ รางวัลอันดับ 1 

ของประเทศในเครื่อง “Medisyst Laser” ในการรักษามากกว่า 100,000 ทรีตเม้นต์ และ รางวัลอันดับ1 ของประเทศในการรักษากว่า 50 ล้านช็อต

 

 

 


 

เอสเตลล่า คลินิก ทองหล่อ สถาบันคลินิกความงาม อันดับ 1 ของประเทศ
ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ใบอนุญาตเลขที่ 10101010357
โดยทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี
เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สั่งตรงจากบริษัทผู้นำเข้าอย่างถูกต้อง
02-1500-525 หรือ 064-585-4840 ถึง 2
Line@ : @estellaclinic
www.estella-clinic.com

Visitors: 314,142