ร่วมงานกับเรา

 

 

 

รายได้ดี มั่นคง ก้าวหน้า กับ เอสเตลล่า คลินิก คลินิกความงาม อันดับ 1 ใจกลางทองหล่อ และ เอสเตลล่า คลินิก สาขาสยาม สเคป ชั้น 8 ด้วยพื้นที่ให้บริการกว่า 2,000 ตร.ม. ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

เอสเตลล่า คลินิก ในเครือบริษัทโรงพยาบาล เอสเตลล่า เวิลด์ ฮอสพิทอล จำกัด (Estella World Hospital Co., Ltd. : EWH) เปิดรับสมัครทีมงานกว่า 150 อัตรา เพื่อร่วมเข้าเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวที่กำลังเติบโต ทั้งเอสเตลล่า คลินิก สาขาทองหล่อ และเอสเตลล่า คลินิก สาขาสยาม สเคป (SIAMSCAPE) ชั้น 8 ด้วยพื้นที่ให้บริการกว่า 2,000 ตร.ม. เพื่อรองรับการให้บริการแก่ลูกค้ามากกว่า 7,500 คน ต่อเดือน

เอสเตลล่า คลินิก เป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจคลินิกด้านความงามอันครบวงจร มากด้วยทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านความงามมากกว่า 10 ปี ที่ลูกค้าสามารถมั่นใจในมาตรฐานการรักษาได้ 100% โดยได้รับความร่วมมือจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามจากสถาบันต่าง ๆ ร่วมเป็น Certified Partner กับบริษัทผู้ผลิต ผู้นำเข้าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์มาตรฐานระดับนานาชาติ ทั้งจาก สหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย เช่น เกาหลี ออสเตรเลีย โดยใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.) รวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์และเลเซอร์ที่ทันสมัยมาตรฐานระดับนานาชาติ

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน มีดังนี้

1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์การเงิน /การลงทุน

จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน ตามตกลง

รายละเอียดงาน

1. สร้างจำลองทางการเงิน /การวิเคราะห์ความเสี่ยง /ผลตอบแทนของโครงการ และโอกาสการทำธุรกิจให้กับผู้บริหาร

2. ดำเนินการทบทวนตลาดสำหรับสมมติฐานที่สมเหตุสมผลในการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ

3. วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ผ่านมาทำการวิเคราะห์ความแปรปรวนระบุแนวโน้มและให้คำแนะนำสำหรับการปรับปรุง

4. ประเมินผลการดำเนินงานทางการเงินโดยเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลลัพธ์จริงกับแผนการคาดการณ์

5. จัดเตรียมการวิเคราะห์แนวโน้มและการคาดการณ์และแนะนำการดำเนินการสำหรับการปรับให้เหมาะสม

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 35-45 ปี

 - วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาการเงิน สถิต เศรษฐศาสตร์ บริหาร,สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล,สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ,สาขาวิทยาการจัดการข้อมูล อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 - แข็งแกร่งในรูปแบบความเป็นไปได้ การสร้างภาพข้อมูลทางการเงินและทักษะการวิเคราะห์ธุรกิจ

 - มีทักษะการวิเคราะห์ที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี

 - สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

 


 2. ตำแหน่ง นิติกร

 จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน ตามตกลง 

รายละเอียดงาน

1.ร่างและตรวจสอบสัญญา ข้อตกลงและเอกสารทางกฏหมายรวมทั้งคำแนะนำด้านกฏหมายเพื่อประกอบการตัดสินใจทางการบริหาร

2.ดูแลสัญญาระหว่างบริษัทที่ร่วมธุรกิจ และบริษัทคู่ค้าต่างๆ

3.ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฏหมายในหน่วยงานของบริษัท ในประเด็นที่เกี่ยวกับกฏหมาย

4.จดทะเบียนและแก้ไขเอกสารของบริษัทกับกรมพัมนาธุรกิจการค้าได้

5.เจรจาต่อรองและไกล่เกลี่ยกับคู่กรณี ที่เกิดข้อพิพาทขึ้นกับบริษัท

6.ติดต่อประสานงานกับภาครัฐและเอกชนหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 35-45 ปี

-จบการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

-มีประสบการณ์ด้านกฏหมายอย่างน้อย 5 ปี

-จดทะเบียนและแก้ไขเอกสารของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้


 3. ตำแหน่ง กราฟฟิกดีไซน์

จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 18,000-22,000 บาท

รายละเอียดงาน

1. ทักษะด้านดีไซน์ สามารถใช้โปรแกรม Adobe Illustrator และ Adobe Photoshop ได้ (Adobe Indesign บ้าง)

2. มีประสบการณ์ด้านออกแบบ กราฟิก คลินิคความงามจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ดูแล สื่อ social

4. สามารถออกแบบสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ของแบรนด์

5. ความคิดสร้างสรรค์

6. มีทักษะด้านการจัดการ และ การทำงานเป็นระบบ

7. มีความสามารถในการทำงานหลายอย่าง และปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์

8 .ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 25 - 35 ปี

-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

-มีประสบการณ์ออกแบบดีไซน์ด้านคลินิกความงาม

-มีความรับผิดชอบสูง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

-สามารถเผชิญสภาวะกดดันได้ดี


 4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส

จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 23,000 -28,000 บาท

รายละเอียดงาน

1.วางแผนการ และดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวกับสื่อสารแบรนด์ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

2.คิด สร้างสรรค์ สื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ ให้เป็นไปตามทิศทาง Branding ของค์กร

3.ดำเนินการสื่อสารการตลาดทั้ง Online และ Offline ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนงานที่กำหนด

4.ดำเนินการจัดกิจกรรมทางการตลาด ประชาสัมพันธ์สินค้าในเครือฯ และส่ง เสริมการขายทุกช่องทาง

5.ประสานงานด้านการตลาด การขาย และประชาสัมพันธ์กับหน่วย งานภายใน และภายนอก

6.จัดเก็บข้อมูลสถิติจากการทำสื่อจากช่องทางต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร

7.จัดทำข้อมูล รายงานเกี่ยวกับข้อมูลนายหน้าหน้าที่สมัครเข้ามาจากช่องทาง Online และ Offline

8.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 คุณสมบัติผู้สมัคร

 -เพศชาย /หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป

-จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารการตลาด

-ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในสายงานด้านการตลาด, การสื่อสาร, Digital Marketing, Digital Media

-มีความรู้ ความเข้าใจเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่ (Digital Media) เป็นอย่างดี

-สามารถใช้ Photoshop, Illustrator and Premier Pro จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


 5. ตำแหน่ง พนักงานบริการลูกค้า (Customer Service)

จำนวน หลายอัตรา  เงินเดือน 15,000 - 17,000 บาท

รายละเอียดงาน

1.ให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการ

2.ตอบคำถามลูกค้าที่มาใช้บริการในคลิกนิก

3.จัดลำดับลูกค้าเพื่อส่งให้ฝ่ายขายดำเนินงานต่อไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศหญิง อายุระหว่าง 20-35 ปี

-วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป

-มีบุคลิกภาพที่ดี มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

-มีใจรักงานบริการ มีความคิดในเชิงบวก

-มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ขยัน และมีไหวพริบดี


 6. ตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านความงาม (Sales Consultant)

จำนวน หลายอัตรา  รายได้รวม 30,000 - 100,000 บาท / เดือน

รายละเอียดงาน

1. เสนอขายโปรแกรมด้านความงาม และให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ของคลินิก

2. รักษาฐานลูกค้าเก่า สร้างฐานลูกค้าใหม่

3. สร้างยอดขายให้ถึงเป้าตามที่บริษัทกำหนด

4. ประสานงานฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-38 ปี

-จบวุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.6 ขึ้นไป

-มีประสบการณ์งานขายคอร์สความงามในคลินิก หรือสถานพยาบาลความงามเท่านั้น

-มีความรับผิดชอบ มีใจรักในการขายและการบริการ

-สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดีและเสร็จทันเป้าหมาย

 


 7. ตำแหน่ง พนักงานทำทรีตเมนท์ (Beauty Therapist)

จำนวน หลายอัตรา  รายได้รวม 20,000 บาทขึ้นไป

รายละเอียดงาน

1. ให้บริการ Treatment ลูกค้าตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด

2. สนับสนุนการขาย Treatment

3. ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการทำหัตถการต่าง ๆ

4. ให้คำแนะนำหลังการบริการกับลูกค้าโดยให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

 คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศ หญิง อายุระหว่าง 21-38 ปี

-จบวุฒิ NA/PN/PT หรือมีประสบการณ์ด้านคลินิกความงาม

-มีประสบการณ์ในคลินิกเสริมความงามอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป

-สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

 


 8. ตำแหน่ง Call Center

จำนวน หลายอัตรา  เงินเดือน 15,000 - 17,000 บาท

รายละเอียดงาน

1. รับโทรศัพท์ /แนะนำบริการต่างๆที่มีในคลินิกแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

2. ทำการรับ /นัดหมายลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการผ่านทางโทรศัพท์

3. ยืนยันนัดลูกค้าที่ได้ทำการนัดหมายตามวัน เวลา ที่เข้ามาใช้บริการ

4. รับผิดชอบงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 21-35 ปี

-การศึกษาระดับปริญญาตรี

-มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

 


 9. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เวชทะเบียน

จำนวน หลายอัตรา  เงินเดือน 15,000 - 17,000 บาท

รายละเอียดงาน

1. บันทึกประวัติลูกค้า

2. ตรวจสอบความถูกต้องของแฟ้มประวัติลูกค้า

3. ดูแล รับ-เบิกจ่าย แฟ้มประวัติลูกค้า

4. ช่วยประสานงานรับจองคิวลูกค้า

5. ประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศหญิง อายุ 21-35 ปี

-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลหรือสาธารณสุข

-มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ขยัน และมีไหวพริบดี

-มีใจรักในการขายและการบริการ

-สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้


 10. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินแคชเชียร์ 

จำนวน หลายอัตรา  เงินเดือน 15,000 - 17,000 บาท

รายละเอียดงาน

1. รับชำระค่าบริการจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

2. ดูแลเอกสารการรับเงิน-จ่ายเงิน ในส่วนงานคลินิก

3. ติดต่อประสานงานในส่วนงานบัญชี การเงิน

4. รวบรวม /จัดเก็บเอกสารด้านการเงิน

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศหญิง อายุ 22-35 ปี

-วุฒิ ม.6 /ปวช. ขึ้นไป

-มีความละเอียดรอบคอบในงานด้านเอกสาร

-มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

-มีประสบการณ์ด้านการเงินและแคชเชียร์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี


11.  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขและมาตรฐานการแพทย์

จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน ตามตกลง

รายละเอียดงาน

1. วางแผนการทำงานในส่วนของมาตรฐานการแพทย์และพยาบาล

2. จัดเตรียมอุปกรณ์มาตรฐานและกระบวนการทางการแพทย์  และพยาบาลภายในคลินิก

3. จัดเตรียมห้องและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการประชุม อบรม สัมมนา และจัดทำรายงานการประชุม

4. รับผิดชอบงานด้านเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการแพทย์ และพยาบาลของคลินิกด้านวิชาการสาธารณสุข

5. ดูแลและรับผิดชอบตรวจความถูกต้องเรียบร้อยต่าง ๆ ที่จะส่งถึงผู้บังคับบัญชา

6 .ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศหญิง อายุ 28-38 ปี

-วุฒิปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์

-มีประสบการณ์ด้านพยาบาลวิชาการสาธารณสุข อย่างน้อย 5 ปี

-มีประสบการณ์โรงพยาบาล, รพ.สต. จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี


 12. ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป

จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท

รายละเอียดงาน

1. ปฎิบัติงานและบริการ ติดตั้ง ปรับปรุงแก้ไข สายไฟ หลอดไฟ ที่ชำรุดและบำรุงรักษางานระบบไฟฟ้าอาาครต่างๆ

2. รับผิดชอบงานดูแลซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค ต่างๆ

3. ตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้อยุ่เสมอ

4. เชื่อมไฟฟ้าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ

5. ดูแลอุปกรณ์ ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลา

6. ปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้างานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย อายุระหว่าง 25 - 35 ปี

-วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

-มีประสบการณ์งานด้านการซ่อมบำรุง ช่างไฟฟ้า ช่างอาคาร

-มีบุคลิกภาพที่ดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ปฏิภาณไหวพริบดี

-สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และมีความคิดสร้างสรรค์

-มีความรับผิดชอบ รอบคอบ และสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี

-มีใบอนุญาติขับขี่รถจักรยานยนต์ และรถยนต์


 ***สวัสดิการพนักงาน***

 - ประกันสังคม

- วันหยุดประจำปี (ตามที่บริษัทกำหนด)

- วันหยุดพักร้อน

- ค่าทำงานล่วงเวลา

- สวัสดิการมอบเค้กวันเกิดพนักงาน

- งานเลี้ยงและท่องเที่ยวประจำปี

- โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

- ปรับเงินประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

- อั่งเปาตรุษจีน (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

- ลาเพื่อการสมรส

- ลาเพื่อประกอบพิธีฌาปณกิจศพ

- สวัสดิการของขวัญการเยี่ยมบุตร

- สวัสดิการช่วยเหลือการฌาปณกิจศพญาติพนักงาน

- สิทธิรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี

- สิทธิพิเศษรับวัคซีนบูสเตอร์โดส mRNA ฟรี

- อบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มองค์ความรู้

- สิทธิพิเศษในการทำทรีทเม้นท์และบริการอื่นของคลินิกฟรี

- สามารถซื้อผลิตภัณฑ์และบริการคลินิกในราคาพิเศษ

- สวัสดิการฟรี 4 คอร์สสำหรับพนักงาน

-เงินกู้ยืมฉุกเฉินช่วยเหลือพนักงาน (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

 


 วิธีการสมัคร

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง

https://www.estella-clinic.com/.../%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0...

หากสนใจสมัครงาน สามารถส่งประวัติส่วนตัว (Resume) ได้ที่

E-MAIL : hrestella.estella@gmail.com

หรือ LINE: 0645854845

https://line.me/ti/p/zvVSBAV8aX

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณจักรพันธ์ / คุณเกษศิรินทร์ โทร. 064-5854845

Visitors: 314,125